Termeni și condiții

Termeni generali

Prin prezentul document ce conţine termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului UNIDENT.ro se stabileşte care sunt condiţiile în care oricine poate vizita sau accesa site-ul UNIDENT.ro, ori poate utiliza prin orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Prin “Site” se înţelege automat site-ul de internet UNIDENT.ro; “Administratorul siteului” înseamnă Centrele Dentare UNIDENT Center, cu sediul în Str. Toamnei, Nr. 7A Tulcea, Jud. Tulcea, Romania; “Serviciul” este sinonim cu orice serviciu oferit de site-ul UNIDENT.ro şi orice componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă mai departe orice persoană ce vizitează ori accesează site-ul şi care doreşte să utilizeze în orice mod Serviciul.

Neacceptarea Termenilor şi Condiţiilor sau a oricărei prevederi din acestea, în felul în care sunt formulate în prezentul document, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta imediat accesarea site-ului; accesarea ori vizitarea în continuare a site-ului UNIDENT.ro, a oricărei pagini din site şi utilizarea Serviciului, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în totalitate şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor prevăzute aici.

 

Drepturile asupra conţinutului siteului

Conţinutul, cât şi elementele de grafică ale site-ului UNIDENT.ro, inclusiv întreg conţinutul în format text şi oricare alt material, transmis sub orice formă către Utilizatori (prin vizualizare directă de pe site sau prin oricare alte materiale legate de site) aparţin în întregime Centrelor Dentare UNIDENT. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin Centrelor Dentare UNIDENT acele materiale pentru care s-a indicat un alt titular de drept sau o altă sursă.

În cazul în care Conţinutul site-ului UNIDENT.ro, indiferent de zona unde se află în site şi indiferent de tip este preluat de către Centrele Denatre UNIDENT de la alţi producători de conţinut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvenţe video, însă fără a se limita doar la acestea, o asemenea preluare se realizează numai cu respectarea prevederilor legale şi a regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile şi materialele postate pe site-ul UNIDENT.ro au strict un caracter informativ şi orientativ şi Centrele Denatre UNIDENT nu sunt răspunzătoare în niciun caz şi în niciun mod pentru validitatea şi veridicitatea conţinutului site-ului UNIDENT.ro sau pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia.

Răspunsul primit de utilizator după completarea formularului de contact nu are în niciun fel valoarea unei consultaţii reale, iar Centrele Dentare UNIDENT nu sunt răspunzătoare pentru răspunsul pur informativ trimis, acesta nefiind un tratament medical adecvat.

 

Utilizatorii sunt obligaţi a respecta toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care UNIDENT le deţine asupra şi în legătură cu site-ul UNIDENT.ro, conţinutul acestuia sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de proprietarii şi autorii continutului site-ului UNIDENT.ro.

Conţinutul site-ului, indiferent de locul în care se află în site şi indiferent de tipul acestuia, poate fi utilizat numai în scopuri personale, definite conform prezentului document ca scopuri pur necomerciale, fără nicio intenţie directă sau indirectă în obţinerea de câştiguri, ori profituri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Oricare utilizare de conţinut de către terţe persoane în oricare alte scopuri decât cele strict personale se poate face numai cu acordul scris, prealabil şi expres al administratorilor Centrelor Dentare UNIDENT.

Este complet interzisă vânzarea, copierea, reproducerea, publicarea, preluarea, transmiterea, distribuţia parţială sau totală, modificată ori integrală a conţinutului site-ului UNIDENT.ro sau a oricărei părţi a acestuia. Centrele Dentare UNIDENT au dreptul legal de a acţiona în instanţă orice persoană sau entitate ce încalcă în orice mod prevederile mai sus menţionate.

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în oricare alte scopuri decât cele personale vor fi trimise către adresă: Str. Toamnei, Nr. 7A Tulcea, Jud. Tulcea, Romania, cu menţiunea “Pentru echipa UNIDENT”.

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform termenilor Legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la libera circulaţie a datelor cu caracter personal şi prelucrarea acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind protecţia vieţii private şi prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Regulamentului privind Protecția Datelor (GDPR) 2016/679, Centrele Dentare UNIDENT vor administra în condiţii complete de siguranţă şi strict pentru scopurile specificate mai jos datele personale şi non-personale furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate datele personale şi non-personale pe care aceştia le furnizează către UNIDENT sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către UNIDENT a serviciilor pe internet, statistică şi furnizare bunuri şi servicii.

Informațiile non-personale pe care le obținem despre utilizator sunt: Țara de proveniență, tipul dispozitivului (mobil sau desktop), sistemul de operare, browser, rezoluția ecranului, timpul și paginile vizitate ale site-ului și proveniența vizitatorului (organică (Google, Bing etc) sau directă).

Informațiile personale pe care le obținem sunt cele pe care utilizatorul le pune la dispoziție prin intermediul formularului de contact de pe site și pe care nu le colectăm în vreo bază de date, ci le folosim strict pentru a răspunde la întrebările sau sugestiile propuse de utilizator. Acele informații personale nu sunt și nu vor fi niciodată împărtășite sau vândute unor terți (Google, Facebook etc) și nu vor fi niciodată folosite în scopuri de marketing sau publicitate nedorită către utilizator (spam).

Stocarea informaţiilor non-personale sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul utilizatorului este efectuată de UNIDENT numai în scopurile următoare: furnizarea serviciilor de internet şi furnizarea de bunuri şi servicii. Terţii care au acces sau stochează informaţii non-personale din echipamentul utilizatorului site-ului UNIDENT.ro sunt: furnizorii de servicii de analiză a audienţei şi a performanţei siteului (Google Analytics). Scopul general al procesării informaţiilor este furnizarea de servicii de internet.

Conform Legii nr. 677 din 2001, orice Utilizator beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

În acelaşi timp Utilizatorul are şi dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ce îl privesc şi de a solicita ştergerea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice Utilizator poate face o cerere în scris pe care o va trimite prin poştă la adresa Administratorului site-ului: Clinica Dentară Premium UNIDENT Tulcea, cu sediul în Str. Toamnei, Nr. 7A Tulcea, Jud. Tulcea, Romania sau prin e-mail la adresa: office@unident.ro.

 

Politica de achiziționare a pachetelor de servicii medicale

Utilizatorul va putea accesa și va putea opta pentru unul sau unele dintre Pachetele de servicii medicale.

Plata aferenta Pachetelor de servicii medicale comandate prin intermediul www.unident.ro poate fi efectuată exclusiv prin intermediul platformei online.

Toate tarifele aferente Pachetelor sunt exprimate în lei (RON) și sunt  afișate în paginile de vanzare ale acestora.

Titularul nu percepe niciun comision suplimentar pentru plățile online.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

În cazul plaților online, Titularul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai utilizatorul.

Prin intermediul Netopia Mobilpay se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD, MAESTRO, daca au cod CVV2/CVC2. 

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata Netopia Payments. Unident nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră și nu vă solicită niciodată codul PIN al cardului dumneavoastră.

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Unident folosește platforma Netopia Payments.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comanda.

TERMENUL – LIMITĂ DE ACCESARE A SERVICIILOR COMANDATE ESTE 30 ZILE DE LA MOMENTUL CONFIRMARII COMENZII.

DREPTUL DE RETRAGERE

Utilizatorul are dreptul să notifice în scris Titularului că renunță la achiziționarea Pachetului de servicii medicale, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii de către Utilizator a mesajului de confirmare de primire a Comenzii.

SOLICITARE DE RETURNARE

Utilizatorul trebuie să trimită de pe adresa de email o cerere de retur, cu datele de identificare ale Utilizatorului, datele de identificare ale comenzii, contul bancar al utilizatorului în care se dorește returnarea sumei și sucursala la care este deschis contul.

Citeste mai multe pe https://www.unident.ro/politica-de-livrare-anulare-si-retur-servicii 

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că acest site poate conţine trimiteri sau legături către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri sociale, ce sunt considerate de către Centrele Dentare UNIDENT utile în legătură cu Conţinutul acestui site, dar care nu se află sub controlul total al său.

UNIDENT este absolvit de orice răspundere cu privire la opiniile sau conţinutul exprimate pe toate site-urile mai sus menţionate, precum şi exactitatea şi corectitudinea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt în totalitate monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către UNIDENT. Includerea unei legături către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către UNIDENT. În momentul accesării acestor site-uri de internet, utilizatorii o fac pe propriul riscul, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de ele este supusă condiţiilor stabilite de către administratorii acestor site-uri.

 

Limitarea răspunderii

UNIDENT nu garantează şi nu îşi asumă obligaţia implicit sau expres pentru conţinutul site-ului. UNIDENT va face toate eforturile rezonabile pentru asigurarea acurateţii site-ului şi va încerca să corecteze în cel mai scurt timp erorile şi omisiunile.

UNIDENT nu oferă garanţii şi nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu ce poate rezulta din utilizarea oricărei părţi a Conţinutului din site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia sau din interpretarea eronată a prevederilor Conţinutului site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că funcţionarea site-ului poate fi afectată unele condiţii obiective, dar şi că orice serviciu oferit prin intermediul siteului este oferit potrivit principiului €”aşa cum există”, “aşa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe propriul risc. În consecinţă, Administratorul siteului nu va putea fi tras la răspundere nici în privinţă oricăror informaţii şi date din Conţinutul siteului, inclusiv cele privind textul, imaginile, secvenţele video sau orice altă activitate legată de utilizare, precum şi niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul acestui site de internet este absolvit de orice răspundere în cazul producerii oricărei îngreunări, opriri, întreruperi, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea normală a siteului, în situaţia producerii unei erori tehnice de orice fel sau ale oricăror erori în furnizarea Serviciului, şi în oricare situaţie în care nu se dovedeşte cert că orice eroare sau problemă de natură tehnică din cele menţionate mai devreme se datorează exclusiv şi în mod direct culpei grave a Administratorului acestui Site.

În cazurile de forţă majoră, UNIDENT şi operatorii, directorii, angajaţii, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Administratorului siteului, lipsă funcţionării conexiunii de telefon, internet, atacurile informatice de orice fel, viruşi informatici şi interferarea cu programe informatice maliţioase, erorile de operare, accesul neautorizat în sistemele siteului, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să despăgubească integral Centrele Denatre UNIDENT şi reprezentanţii săi împotriva oricăror acţiuni, impuneri, cereri, pretenţii, daune, costuri (incluzând onorariile avocaţilor, executorilor şi consultanţilor sau experţilor, taxe judiciare, de executare sau notariale), cheltuieli, pierderi, judecăţi, amenzi, decizii, regularizări sau oricăror altor obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului legată de utilizarea Serviciului.

 

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile şi obligaţiile UNIDENT şi ale Utilizatorilor prevăzute de Termenii şi Condiţiile exprimate aici, precum şi toate efectele juridice produse de Termenii şi Condiţiile vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut în legătură sau direct din Termenii şi Condiţiile prezentate aici va fi soluţionat pe cale amiabilă.

Modificarea Termenilor şi Conditiilor

Centrele Dentare UNIDENT au oricând şi în orice mod dreptul de a modifica oricare dintre prevederile exprimate în Termeni şi Condiţii ori Termenii şi Condiţiile în totalitate, fără niciun fel de notificare prealabilă şi fără sa fie obligate a îndeplini faţă de Utilizatori o altă formalitate. Orice modificare va trebui considerată ca fiind acceptată pe deplin, în întregime şi necondiţionat de către oricare din Utilizatori prin utilizarea sau accesarea oricărei facilităţi oferite de acest Site sau de către Serviciu ori prin accesarea siteului, intervenite în orice perioadă după operarea acestei/ acestor modificări, şi neacceptarea oricăreia dintre modificări atrage automat obligaţia Utilizatorului de a înceta imediat accesarea siteului şi utilizarea în orice fel a Serviciului.

 

Va multumim!

Vrei si tu un zâmbet de invidiat?

Suntem alături de tine, acum și în rate prin TBIPay

blank

Te AScultăm

blank